Riverside Viskan

Klicka på bilden för att förstora

Fotografier och inledning Jan Töve.
Förord Jan Öjmertz. Historik Tomas Österlund.
Intervju med fotografen av Hasse Persson.
Redigerad av Åke Sidvall.
Nya Vyer, 2007. 156 sidor, 115 färgfotografier, 3 ill., 1 karta. 297 x 265 mm. Svensk/engelsk.
Hårdbunden, med skyddsomslag.
ISBN 978-91-976852-0-7
245 kr

Fotografen Jan Töve är känd för sina natur- och landskapsfotografier men i sitt bildskapande söker han idag alltmer gränslandet mellan natur, människa och samhälle. I sin tredje egna bok, Riverside Viskan, har Jan Töve närmat sig Viskan, den nordligaste av de fyra Hallandsåarna, som till större delen rinner genom Västergötland. I sjön Tolken har den sitt källflöde. Havet når den vid Åskloster i Halland. Däremellan faller den cirka 200 meter på en sträcka av drygt 140 kilometer, som från Borås sammanfaller med riksväg 41 mot Varberg.

Under fem år reste Jan Töve i dess förlängning för att med sin 8x10" kamera fotografera vardagsliv, landskap, samhällen, miljöer och människor. Syftet var att skildra en liten bit av Sverige, de första åren in på det nya seklet. Slumpen fick styra hans färdvägar. Motivvalet skedde intuitivt. Möten med människor var oförutsedda, som de ofta är i livet.

"Tidigare i mitt liv har jag mest rest mellan olika naturområden. Men i det här projektet har det sociala landskapet blivit mer framträdande. Det har för mig blivit mer uppenbart hur människor präglar landskapet och hur landskapet präglar sina människor, sätter färg på människors attityder och personligheter". "Viskan är ju - åtminstone bitvis - en miljökatastrof och jag har medvetet tagit en bild av Guttasjön, som i sin snövita oskuldsfullhet döljer en brutal hemlighet. Här får bildtexten avslöja sanningen. Miljötanken har funnits med i hela projektet". - Jan Töve.

"Omfattningen av det femåriga projektet presenteras nu i en fotografibok som kombinerar en storartad teknisk accuratess, med en mycket sensibel motivisk blick. Töves bilder är både noga avvägda och utväntade, tystlåtna men öppna. Det är som helhet en briljant bok. ... Töve dokumenterar landskapet och människorna kring Viskans
fjorton sköna fast av utsläpp miljöförorenade mil ut i Kattegatt, men det är inte frågan om vanlig natur- eller landskapsfotografi, inte heller den tråkiga schablonen där något skall inventeras och ställas upp - eller bli "typiskt" enligt någon lokal kolorit. Den här bokens bilder vilar i sig själva som bildskapelser och ibland får man nästan hämta andan. Man förvånas inte över att Töve har sina förebilder i Joel Sternfeld och Andreas Gursky bland andra. ... Bra bilder har den paradoxala effekten att de redan verkar ingå i ens bildminne, som om varseblivning och minne dubblerade varandra. Déjà vu. Som när man stannar i vardagens rusch för att bara hämta andan och plötsligt ser hur det ser ut där man just då befinner sig. Vi känner igen oss men ändå inte riktigt. Så också när fotografin återger verkligheten dess absurditet och skönhet på samma gång. Det är ofta fallet i denna remarkabla bok". - Mikael van Reis, Göteborgs-Posten.