EYE IN STOCKHOLM - THE 21ST CENTURY

Klicka på bilden för att förstora

Fotografier Claes Henrik Hedberg.
Essä Niklas Rådström. Biografi Kristian Gerner.
Redigering Åke Sidvall.
Nya Vyer, 2010. 272 sidor, 183 fotografier färg och svartvitt, 240 x 338 mm. Svensk-engelsk.
Hårdbunden, utan skyddsomslag.
ISBN 978-91-976852-4-5
295 kr

En bok om Stockholm är som regel en bok om staden, dess arkitektur och kulturhistoria, en portal mot tidigare händelser, där betraktaren kan uppleva igenkännandets glädje. Så är många böcker, men inte EYE IN STOCKHOLM - den är något helt annat - vital, humoristisk och överraskande.

Fotografen Claes Henrik Hedberg skildrar det pågående nuet och hans dokumentära fotografier är oförglömliga iakttagelser av det sociala, spontana livet på Stockholms gator under det första decenniet av 2000-talet. Hans öga är generöst och vidsynt och ett väsentligt drag i hans fotografering är den mångfald av intryck han visar upp - livet som det är med fotografens grundläggande intresse för den vanliga, anonyma människan, som han skildrar med uppriktig respekt och humor.

Det här sättet att fotografera ryms inom begreppet "street photography", som öppnar för tillfälligheters spel och oväntade händelser. En fotograf som med framgång ägnar sig åt denna genre är snabb i sin reaktionsförmåga, anar händelsen innan den inträffar och fångar den i ett förlopp som andra inte uppfattar. Just så arbetar Claes Henrik Hedberg, som redan i yngre dagar kallades "mannen med kameraögat", alltid beredd att fotografera det oväntade.

Som fotograf är Claes Henrik Hedberg självlärd, han har fotograferat sedan tidiga tonår. För fem år sedan valde han att utveckla hobbyn till något långsiktigt syftande, vilket födde ett dokumentärt projekt med Stockholm i fokus. Hans beslut sammanföll med digitalfotografins snabba utveckling under 2000-talet, där alltmer avancerade kameror öppnat för möjligheten att nå allt bättre resultat, och i förlängningen också mer fulländade bilder. Teknik och bildskapande har gått hand i hand.

EYE IN STOCKHOLM är Claes Henrik Hedbergs debut i bokform. Det är en magnifik volym i stort format, tryckt på 170 g konsttryckpapper. Boken kommer också i en samlarutgåva med ett originalfotografi, fritt val av ett av tio olika motiv, numrerad och signerad av fotografen.