Dokumentärt

Albatross - en händelse [på Gotland] under första världskriget

Sammanställd och med text av Svante Hedin. Redigerad av Åke Sidvall. Nya Vyer, 2002. 216 sidor, 1...

City of Shadows

Sydney Police Photographs 1912-1948 Peter Doyle med Caleb Williams. Historic Houses Trust of New...

Fjällvråken Borg Mesch

Fotografpionjär bland samer, rallare och mäktiga landskap Sammanställd och med text av Svante Hed...